Miljöarbete Jonas februari 15, 2024

WeLink Express - Miljöpåverkan

Miljötänkandet befinner sig i centrum för WLX. Vi utvecklar och moderniserar våra transporter, fordonsflotta genom alternativa drivmedel och investerar i eldrivet. Vårt mål är att bli den fossilfria transportören. Vi eftersträvar minskad miljöpåverkan och reducerade utsläpp bl.a. genom optimerade transporter. 

Miljöpolicy

WLX arbetar aktivt för att hålla den högsta miljöprofilen!

  • För att minimera Co2 utsläpp, kör vi med de fossilfria bränslet HVO100.
  • Begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet i samtliga led.
  • Utvecklar ständig förbättring och arbetar i förebyggande syfte.
  • Uppfyller lagstiftning, myndighetskrav och övriga krav.
  • Prioritera leverantörer och samarbetspartner som har en miljömedveten verksamhet.
  • Uppmuntrar anställdas miljömedvetenhet och att ta ett aktivt miljöansvar.
  • Investerar i eldrivet alternativ

HCT Transporter – EcoCombi XL

WLX har tidigare medverkat i flertal framtidsutvecklande transportprojekt. 

Resultat från Duo2 transporter:

”Målet om minskat utsläpp har uppnåtts. Transportprojektet har visat på en minskning på 27% i både CO2 och bränsle per transporterad godsmängd. Detta sker utan någon negativ påverkan på trafiksäkerhet, fordons eller infrastruktur. Vidare fungerar logistiken utmärkt då fordonskonceptet bygger på existerande transportenheter, s.k. moduler.” Källa (www.skogsforsk.se)

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.